Lidt om Iserasuaat

Iserasuaat er en undervisningsportal, der samler informationer om alle forhold vedrørende undervisning inden for folkeskole-, Majoriaq- og gymnasieområdet. 

Iserasuaat skaber en fælles platform for lærere og underviser til formidling af undervisningsmaterialer, undervisningsforløb, lovgivningen mv. Iserasuaat samler alle oplysninger om undervisning til lærerne under én portal. Det vil sige materialer, ideer, videndeling, læreplaner, hvordan nye materialer inddrages i undervisningen mv. - alt sammen med det formål at forbedre den enkelte lærers undervisning til gavn for den enkelte elev og det generelle uddannelsesniveau.Før- og Efterskole

Før- og folkeskolen giver afgang til lærere og skoleledere i folkeskolen til læringsmidler, rådgivning fra skolekonsulenter, information om lovgivning, test og prøver, tilbud om kompetencegivende kurser og inspiration.

Det giver også overblik over hvad der rører sig i undervisningsverdenen.

Forsæt

GUX

GUX indeholder fagsider for alle fag under den gymnasiale uddannelse, materialer, GUX fokusområder under pædagogik, lovgivning og GUX revision. GUX indeholder også vejledninger til retningslinjer og beskrivelser hvordan retsreglerne kan forvaltes og retningslinjerne hvordan de skal forvaltes. Optagelse og karakterskala opdateres også løbende. 

Forsæt

Majoriaq

 Den overordnede målsætning for Majoriaq er, at der etableres ensartede og effektive arbejdsgange, hvor alle synergier mellem fagområderne job, vejledning og opkvalificering udnyttes bedst muligt. Dette skal sikre, at borgerne bliver sat i centrum og får den bedst mulige vejledning og opkvalificering samt hjælp til at bidrage til arbejdsmarkedet

Forsæt

Kontakt administrator