Ilinniartitaanermut Aqutsisoqarfik


            GUX

       MajoriaqIserasuaat naatsumik

Iserasuaat er en undervisningsportal, der samler informationer om alle forhold vedrørende undervisning inden for folkeskole-, Majoriaq- og gymnasieområdet. 

Iserasuaat skaber en fælles platform for lærere og underviser til formidling af undervisningsmaterialer, undervisningsforløb, lovgivningen mv. Iserasuaat samler alle oplysninger om undervisning til lærerne under én portal. Det vil sige materialer, ideer, videndeling, læreplaner, hvordan nye materialer inddrages i undervisningen mv. - alt sammen med det formål at forbedre den enkelte lærers undervisning til gavn for den enkelte elev og det generelle uddannelsesniveau.

Nutaarsiassat