Uddannelsesstyrelsen

Uddannelsesstyrelsen er en rådgivende og tilsynsførende instans under Departementet for Uddannelse, der beskæftiger sig med Før- og Folkeskoleområdet i Grønland. Styrelsens opgaver er bl.a. at tilbyde pædagogisk udviklende tilbud på førskoleområdet, og at understøtte en alsidig udvikling for den enkelte folkeskoleelev, og yder i den forbindelse konsulentbistand til pædagoger, lærere, kommuner og Selvstyret.

Uddannelsesstyrelsen tilbyder kursus- og udviklingsforløb for personale i førskoleinstitutioner, folkeskoler og efterskoler og udvikler læreplaner, pædagogisk værktøjer og evalueringsredskaber til både Før- og Folkeskolen. Styrelsen tilbyder rådgivning og vejledning til pædagoger, lærere og studerende omkring materialevalg, undervisning og udlåne undervisningsmaterialer. Styrelsen udvikler undervisningsmaterialer, trintests og afgangsprøver til folkeskolen og varetager en administrativ skole- og uddannelsesdatabase med henblik på statistik, analyse, dokumentation og information.

Kontakt administrator