Lovgivning

Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen

Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen er hovedlov for

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 4 af 29. februar 2012 om ikrafttrædelse af inatsisartutforordning nr. 2 af 2. december 2009 om ændring af landstingsforordning om folkeskolen (Overdragelse af pædagogisk-psykologisk rådgivning til kommunerne)

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 9. januar 2009 om den afsluttende evaluering i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 9 af 12. april 2005 om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 26 af 15. januar 2004 om tilskud til efterskoleophold i Danmark

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 24. juni 2003 om trinformål samt fagformål og læringsmål for folkeskolens fag og fagområder

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af 14. maj 2003 om skolebiblioteker

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 14. maj 2003 om foranstaltninger til sikring af undervisningens gennemførelse samt om skolens tilsyn med eleverne i skoletiden

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 5. marts 2003 om ferieplan for folkeskolens elever

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 21. december 1999 om supplerende undervisning, særligt tilrettelagt undervisning i grønlandsk og dansk, samt modersmålsundervisning

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. juli 1998 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 29 af 27. november 1997 om normering af tjenestemandsstillinger m.v. i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 15. april 1991 om ind- og udskrivning af elever i den ikke-undervisningspligtige alder

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 9. februar 1989 om kollegiepladser for folkeskolens elever

 


Kontakt administrator