Før- Folkeskole

Før- og Folkeskole danner rammen for de kommunale institutioners pædagogiske arbejde med børn og unge i Grønland. Førskolen har fokus på børn i vuggestue- og børnehavealderen indtil deres indtræden i folkeskolen.

Folkeskolen omfatter 1-10. klasse, og er i dag struktureret i 3 trin:
• Yngstetrin 1.-3. klasse
• Mellemtrin 4.-7. klasse
• Ældstetrin 8.-10. klasse

I Grønland findes 24 byskoler, 58 bygdeskoler og 1 specialskole
Iserasuaat.gl er under udvikling. Derfor hører vi meget gerne fra dig hvis du har spørgsmål eller kommentarer.

Nyheder

Kontakt administrator